Has treballat durant mesos amb el teu TFG/TFM, l’has acabat i ara qué?

El primer pas és sol·licitar la defensa del treball a l’aplicació Ebrón* dipositant el text complet d’aquest, així com els annexos, segons la Normativa marc de treball fi de grau i fi de màster de la Universitat Politècnica de València.

En aquest moment has de triar entre les diferents opcions possibles de difusió a RiuNet, que és on es queden dipositats tots els TFG /TFM de la UPV.

Però, que és exactament RiuNet?

RiuNet es el repositori institucional de la UPV. Té com a objectius difondre i preservar la producció intel·lectual en suport digital de la Universitat.
D’aquesta manera, tant la institució en si com els seus membres participen en el moviment Open Access, i així obtenen major visibilitat i contribueixen a la difusió de la ciència.

A RiuNet es dipositen les tesis, la producció científica i acadèmica, objectes d’aprenentatge i entre altres també els TFG/TFM.

Els treballs acàdemics dipositats a RiuNet estan organitzats per cada escola/facultat que els ha gestionat, com per exemple la subcol·lecció : EPSG – Treballs acadèmics

* Intranet > Secretaria virtual > Sol·licituds > TFG/TFM (Ebron)

Drets d'ús i difusió dels TFG/M en RiuNet

Accés obert / Accés tancat

L’ alumne, como a autor del TFG/TFM, ostenta els drets de propietat intel·lectual de la seua obra i, per tant, és qui tria el tipus de difusió que el seu treball tindrà a RiuNet:

 • Els TFG/TFM en accés tancat només permeten veure les metadades del treball.
 • Els TFG/TFM en accés obert permeten l’accés al text complet del treball, però cal triar entre una de les següents opcions:
  • Reserva de tots els drets: es permet la consulta (lectura) del treball, però no la seua reutilització, difusió, modificació, etc. per part de tercers.
  • Llicències Creative Commons: triant qualsevol de les 6 llicencies, s’indica quins usos més enllà de la mera consulta es permeten del TFG/TFM.

Però també hi ha una excepció, que és la restricció de publicitat: quan el treball està supeditat a la signatura d’un acord de confidencialitat amb empreses o tercers, o és susceptible de la generació d’una patent.

Perqué dipositar el teu TFG/TFM en OBERT?

Si diposites el teu TFG/TFM en accés obert, tens molts avantatges:

 • Visibilitat

El teu treball serà més visible perquè els continguts de RiuNet poden ser recuperats per altres eines de cerca d’informació (Google acadèmic, Recol·lecta, etc.) i per tant, serà més utilitzat.

En l’apartat d’estadístiques de cada registre es pot accedir a les dades d’ús: nombre de visites, procedència de les visualitzacions, així com possibles cites o indicadors altmétrics (que mesuren l’impacte del treball en els mitjans socials).

Pots ajudar a donar-li més visibilitat redactant un bon resum i paraules claus: #4. Com redactar el resum i les paraules claus

 • Valor afegit al teu CV

Podràs afegir al teu currículum un enllaç al teu TFG/TFM dipositat a RiuNet, un enllaç que és un identificador únic, una URL permanent que proporciona sempre un enllaç estable.

 • Preservació

Major garantia de preservació ja que una de les funcions dels repositoris és la de preservar els continguts que s’hi dipositen i garantir la seua conservació a llarg termini.

 • Detecció del plagi

Tenir dipositat el TFG/TFM a RiuNet, facilita la detecció del plagi ja que en el registre de RiuNet s’inclouen els camps de data de lectura i data de difusió que poden servir per a acreditar l’atribució original de continguts.

Per la teua banda, has de ser acurat i citar adequadament tots els recursos que utilitzes. Consulta la biblioguia Cites i referències bibliogràfiques

 • Contribuir a la difusió del coneixement

Tens l’oportunitat de difondre el teu TFG/TFM dins del repositori de la UPV, i contribuir a la difusió del coneixement i revertir així en la societat el resultat de les inversions en educació i investigació sent partícip actiu del moviment pel accés obert, fomentant la col·laboració per no duplicar esforços.

A més, ajudes a contribuir a un millor posicionament del repositori institucional en els rànquings internacionals, ja que el nombre d’arxius en accés obert és un dels aspectes valorats.

Més informació i dubtes freqüents

A les biblioteques UPV hem treballat en una sèrie de biblioguies, que poden interessar-te per al teu treball acadèmic:

I alguns dels dubtes més freqüents al voltant dels TFG /TFM i Riunet:

– Canvi de tancat a obert o viceversa:

Pels treballs gestionats en Ebrón, l’alumne podrà modificar el tipus de difusió triat (obert/tancat) a través de la seua intranet (Ebrón>TFG/TFM>Canvi de difusió).

Pels treballs no gestionats en Ebrón el canvi es realitzarà enviant una sol·licitud a través de PoliSolicita RiuNet

– Modificacions de registres a RiuNet

Una vegada publicat el TFG/TFM es pot demanar qualsevol modificació del registre (errors, ortografia, etc,) mitjançant  PoliSolicita RiuNet.

Si necessites ajuda

No dubtes en contactar amb la Biblioteca Campus Gandia CRAI: 

I si el que necessites és una sessió personalitzada, pots demanar una PoliSolicita: Cita con un/a bibliotecario/a