El treball final de grau o màster (TFG/TFM) és la última etapa dels estudis universitaris, i implica una gran inversió en hores de cerca d’informació, investigació, i redacció, per la qual cosa és important triar be el tema, que siga una matèria que ens agrade i interesse ja que s’ha de conviure alguns mesos amb ell.

Durant tot el procés és molt important tindre en compte sempre la normativa i els terminis establerts per l’EPSG. Tota aquesta informació està recollida en la pàgina web de la Secretaria.

En aquesta normativa s’especifica que des de les ERT i/o departaments s’ofertaran propostes de treball, però també qualsevol estudiant matriculat del TFG/TFM pot presentar una proposta avalada per un tutor.

Què és el TFG/TFM?

És un treball acadèmic on es desenvolupen les competències adquirides en el grau/màster i suposa un inici a la investigació i/o professió. És un treball de complexitat mitjana, amb estructura científica/acadèmica d’àmbit generalista però focalitzat en un matèria de la titulació.

Com s’ha dit abans, la recomanació principal sobre el tema del TFG/TFM és que siga motivador i interessant. Alguna de les opcions podria ser:

 • Un tema sobre el que es vulga aprofundir, que ja es conega d’alguna assignatura o treball previ, amb la qual cosa ja s’està familiaritzat.
 • Un tema desconegut del qual es vulga aprendre abans d’acabar els estudis. Cal pensar que en aquesta etapa universitaria per un costat ja es té una visió ampla del estudis i per una altra banda es coneixen els recursos disponibles que es poden emprar: equipament, laboratoris, espais, recursos d’informació etc.
 • Un tema de molta actualitat, que es puga treballar amb projecció professional.

El tema hauria de ser atractiu (metodologia, tecnologia emprada, àmbit coneixement), original (que no s’haja investigat abans), accessible i assequible en quant al temps que necessite i la seua complexitat.

També s’ha de tindre molt en compte el professorat tutor: la seua àrea d’investigació, la seua experiència, comunicació i disponibilitat.

Com triar el tema?

La Biblioteca et proposa algunes accions per a localitzar temes interessants:

 • Realitzar una revisió bibliogràfica, una cerca temàtica en Polibuscador localitzant articles i revistes d’actualitat.
 • Cercar TFG/TFM anteriors per temàtica, per tutor/a, per titulació, últims presentats, etc. Pot ser una idea inspiradora per a descobrir àrees del teu interès.
 • La eina on localitzar aquesta informació és Riunet, el repositori institucional de la UPV, on es recull tota la producció científica i acadèmica.
 • Cercar tendències d’investigació: 
  • Les biblioguies temàtiques el·laborades per les Biblioteques UPV enllacen amb recursos d’informació i cerques que poden ajudar a descobrir noves tendències.
  • Blogs i llistes de tendències també poden ser una eina per a descobrir les línies d’investigació actuals:

Si necessites ajuda

No dubtes en contactar amb la Biblioteca Campus Gandia CRAI: 

I si el que necessites és una sessió personalitzada pots demanar també una PoliSolicita: Cita amb un/a bibliotecari/a