Una parte muy importante de cara a la presentación escrita del TFG/TFM es, sin duda, el resumen y las palabras clave que darán visibilidad a nuestro trabajo.

Una de les parts més importants en la presentació escrita del TFG/TFM és, sense dubte, el resum i les paraules clau que donaràn vissibilitat al nostre treball.

En la normativa de la Escola Politècnica Superior de Gandia s’especifiquen els aspectes bàsics dels TFG/TFM presentats en aquesta Escola.

Resum

A la normativa de la EPSG (Format de presentació del TFG) trobem que la memòria ha de incloure un resum del treball en castellà o valencià i en anglés. L’extensió del resum no deu superar les 200 paraules.

Segons Aenor, podem definir el resum com una síntesi del contingut essencial del TFG/TFM, una representació abreujada i precisa del contingut del document, sense interpretació ni crítica, que ajuda al lector si llegirà o no el text complet.
El resum deu reflectir els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions més importants del TFG/TFM, utilitzant una terminologia normalitzada de la materia.

Fonamental és que la seua estructura siga coherent i lógica (plantejament, desenvolupament i conclusió) i que tinga com a característiques generals, brevetat, autonomia, precisió, claredat i fidelitat al TFG/TFM original.

Perquè el resum ofereixi una visió general del treball, és convenient redactar-lo una vegada conclòs, començant amb la idea principal, però sense repetir el títol i cuidant les pautes d’estil (correcció ortogràfica, frases curtes i en tercera persona, etc.)

Paraules clau

Les paraules clau (keywords) són termes clau relacionats amb el contingut del treball i són fonamentals a l’hora de la recuperació i visibilitat del treball en els cercadors i repositoris acadèmics com, per exemple, Riunet.

Han de contenir els conceptes clau del treball representats per termes generals, específics o relacionats.

Per a la selecció d’aquests termes es poden consultar els tesaurus especialitzats en la matèria del TFG/TFM.

+ informació

* Sastre Miralles, N. (2015). Consejos para la redacción del resumen y las palabras clave. http://hdl.handle.net/10251/48337.

+ Bibliografía: ¿Qué necesitas para hacer tu trabajo académico? : TFG / TFM / Tesis

On puc trobar més informació?

  • A les biblioteques UPV hem treballat en una sèrie de biblioguies, temàtiques i de recursos electrònics, que poden interessar-te per al teu treball acadèmic.
  • I per a ajudar-te en la el·laboració del TFG/TFM i la bibliografia

Si necessites ajuda

No dubtes en contactar amb la Biblioteca Campus Gandia CRAI: 

I si el que necessites és una sessió personalitzada, pots demanar una PoliSolicita: Cita con un/a bibliotecario/a