Un dels aspectes més importants en els treballs acadèmics és la el·laboració de la bibliografia. En ella s’anomenen correctament tots els materials que hem emprat i hem consultat per a donar forma al nostre treball.
Les nostres argumentacions han de estar citades i correctament referenciades per a que el nostre treball tinga credibilitat i validessa científica, així com per a reconèixer el treball i les idees d’altres.

Així doncs, podem definir la bibliografia com el llistat de les refèrencies bibliogràfiques de tots els textos utilitzats per a la realització del TFG/TFM.
Aquest llistat deu estar ordenat alfabèticament per cognom sense diferenciar entre paper o electrònic i qualsevol tipus de document; es situa al final del treball, després dels anexes.

Consideracions

En primer lloc, haurem de triar el mètode de cita i de referència que ens convinga.
Així, per a atribuir les idees d’altres autors podrem usar tres mètodes:

* Autor-data (entre parèntesis el nom de l’autor/es i l’any de l’obra)
* Numéric (a cada citació se li assigna un número entre claudàtors)
* Nota al peu de página (a cada citació se li afegeix una crida de nota al peu de página)

Tanmateix, tenim dues maneres de referenciar:

* Fragments literals (si el text és curt va entre cometes; si és llarg separat i amb tipografía diferent)
* Paràfrasi (quan expliquem una idea amb les nostres pròpies paraules)

El següent aspecte clau és la selecció de l’estil de citació que determinarà el mètode de citació i el format de les referències. La majoria d’estils provenen d’organismes normalitzadors (ISO) i associacions professionals (APA, MLA, etc,) però també d’editorials i revistes científiques.
La elecció de l’estil determinarà quins elements haurem d’emprar per a la el·laboració de la bibliografía.
D’entre les més populars podem destacar:

* UNE-EN ISO 690
* Chicago
* Vancouver
* APA
* MLA
* IEEE

El més important és mantenir sempre la coherència amb l’estil i els formats elegits al llarg de tot el document.

Com el·laborar la bibliografia?

Podem el·laborarla tant de forma manual (seleccionant els elements necessàris i redactant nosaltres mateixos el llistat de referències) com automatitzada (utilitzant processadors de text o eines especifiques com els gestors de referències bibliogràfiques Mendeley o Zotero)
(+informació)

La manera més senzilla per a l’ el·laboració de la nostra bibliografía és, sense dubte, la manual. Podem fer-la amb l’ajuda de les opcions de veure o exportar citacions que ens faciliten algunes eines de cerca d’informació com ara:

* Polibuscador.

Des de polibuscador podem:
– guardar registres i/o cerques
– consultar documents prestats, actuals i històrics
– Copiar referències per a la bibliografía: des de la icona CITA “, seleccionem l’estil dessitjat i copiem la citació al nostre document.

* RiuNet.

Al repositori institucional UPV trobem moltíssims documents el·laborats per la comunitat universitària, incloent els TFG/TFM llegits per a la seua difusió (si el autor ho ha acceptat) i, en qualsevol cas, per a la seua conservació.
A RiuNet cada document porta la seua referència bibliográfica en estil APA.

* Google Acadèmic.

Des de una cerca, en seleccionar la icona de les cometes s’obri una finestra amb la referència del registre en els formats APA, ISO 690 i MLA.

On puc trobar més informació?

  • A les biblioteques UPV hem treballat en una sèrie de biblioguies, temàtiques i de recursos electrònics, que poden interessar-te per al teu treball acadèmic.
  • I per a ajudar-te en la el·laboració del TFG/TFM i la bibliografia

Si necessites ajuda

No dubtes en contactar amb la Biblioteca Campus Gandia CRAI: 

I si el que necessites és una sessió personalitzada, pots demanar una PoliSolicita: Cita con un/a bibliotecario/a