Amb aquest post encetem una sèrie dedicada al perfil investigador que tot professor/investigador ha de tenir, i el que és més important, mantenir i actualitzar periòdicament.

Les principals plataformes d’informació científica han creat els seus propis identificadors d’autors, els quals s’han de revisar per tal d’aconseguir un perfil científic normalitzat que reunisca tota la nostra producció científica, que done visibilitat tant a la tasca investigadora com també a la propia universitat.

QUÉ ÉS ORCID?

ORCID és una organització internacional que proporciona un identificador únic (ORCID ID) per a cada investigador, que permet una identificació unívoca de l’autor amb la seua producció científica. Aquest identificador està recolzat pels principals editors i institucions d’investigació de tot el món, com es pot veure en la infografia que forma part de l’informe anual ORCID 2021.

ORCID permet unificar en un perfil les diferents signatures científiques i identificadors de l’autor com ResearcherID o AuthorID, i ja és un imprescindible en les convocatories d’investigació, en la publicació d’articles en revistes científique i en qualsevol procediment al voltant de la investigació .

COM CREAR UN ORCID: RECOMANACIONS

Crear un nou ORCID ID és molt senzill, només cal accedir al web https://orcid.org/signin i registrar-se amb un senzill formulari omplint primer les dades bàsiques on es recomana sempre utilitzar el correu institucional UPV

Una vegada creat, cal omplir les dades del diferents apartats el més complet possible i triar la visibilitat que es desitja difondre. Cadadascú tria qui pot accedir a cada apartat del perfil.

Omplir els camps del registre ORCID
 • Nom i variants del nom: important que quede clara la signatura científica  i incloure totes les variacions possibles del nom, especialment en el cas de noms compostos i cognoms amb partícules.
 • Biografia: breu descripció de l’àrea d’investigació i docencia, camps d’interés i qualsevol detall que millore el registre ORCID.
 • Activitats: lloc de treball, curriculum, premis , distincions
  • En organització cal mencionar la Universitat Politècnica de València
  • En departament es pot detallar el servei, departament o institut d’investigació
 • Altres ID científics: s’afegeixen al connectar l’ORCID ID amb altres plataformes com WoS o Scopus.
 • Paraules claus: relacionades amb les línies investigadores.
 • País
Afegir publicacions

L’opció més ràpida d’afegir obres (articles, publicacions, etc.) al perfil és enllaçant amb les plataformes on es recull la producció. Només cal seleccionar la plataforma per a començar a vincular elements al registre.

Es recomana seguir el pas a pas inclós a la Biblioguia ORCID on s’indiquen les instruccions per a les principals plataformes com:

Triar la visibilitat

El perfil ORCID iD és sempre visible però cada investigador pot controlar la configuració de la visibilitat de cadascun dels apartats del registre, triant entre aquestes opcions:

 • Opció Visibilitat total (everyone): la informació és visible per a tothom que accedisca al web orcid.org
 • Opció Visibilidad restringida (trusted parties): l’accés a la informació només està ccesible a qui l’investigador haja donat permís  (institució i/o perfil individual).
 • Opció Visibilitat privada (only me): La informació només la pots visualitzar el propi investigador. 

+ info sobre configuració i canvis de visibilitat

COM MANTENIR I INTERCONNECTAR L’ORCID ID

ORCID I UPV:

Dins del perfil personal de cada investigador/a de la Universitat Politècnica de València es poden incloure diferents identificadors científics, com l’ ORCID Id.

Per afegir-lo  només cal identificar-se a la intranet i en l’apartat “Dades personals” punxar en “Identificadors científics” i introduir el número ORCID Id. Aquestes dades s’enllaçen directament amb Senia.

INTERCONNECTAR:

Una vegada creat i posat al dia el perfil ORCID, cal donar-li utilitat i difusió incloent-lo en per exemple :

MANTENIR, REVISAR, ACTUALITZAR:

El perfil ORCID s’ha de revisar i actualitzar periòdicament, recomanable almenys una vegada a l’any, per tal d’evitar errors i omisions de publicacions.

Cal pensar que l’ORCID és com el “DNI científic” on deurien estar recollides totes les publicacions i dades que ens identifiquen, així que quan més completa siga la informació i més actualitzada estiga, més fàcil serà reclamar després publicacions i possibles errors de persones amb noms similars als nostres,

FAQ’S I AJUDA SOBRE ORCID

Si necessites més informació sobre ORCID:

Per a resoldre dubtes concrets sobre ORCID o qualsevol perfil investigador, pots demanar una sessió personalitzada amb una bibliotecària