BUVAL és el consorci de les 5 biblioteques universitàries públiques valencianes, constituïdes per tal d’aconseguir una major coordinació, un ús més eficient dels recursos i millorar els serveis prestats.

Un dels seus objectius és facilitar l’intercanvi de recursos d’informació disponibles en cada institució, mitjançant la creació d’un catàleg col·lectiu, i el préstec BUVAL, el qual posa a disposició del Personal Docent i Investigador i del Personal d’Administració i Serveis els fons bibliogràfics de les 5 universitats.

Condicions del servei

Tipus de materials

Cada universitat pot excloure del préstec alguns tipus de documents: bibliografia molt demanada per estudiants, ordinadors portàtils, cabines d’estudi…

Termini de préstec

15 dies

Màxim d’exemplars

6

Renovacions

Reserves

No