El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seves societats comencen un nou camí amb el que millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere.

L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de gènere, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats. Cada objectiu té metes específiques que s’han d’assolir en els propers anys.

Per assolir aquestes fites, tothom ha de complir la seva part: els governs, el sector privat, la societat civil i persones com tu.

Per la seva banda, la UPV ha presentat l’informe Los ODS en las universidades españolas: una propuesta de la UPV para medir su grado de cumplimento, elaborat pel Centre de Cooperació al Desenvolupament.

En aquesta col·lecció presentem una selecció de llibres i altres materials per cadascun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.