Amb aquesta infografia, fem repàs del 2021 a la Biblioteca Campus Gandia CRAI amb una recopilació d’algunes dades dels serveis i col·leccions.

L’any 2021 va estar marcat per diferents fases d’activitat que han condicionat molt els serveis ofertats. Aquests fases varen ser principalment:

 • De gener a maig 2021:
  • Hi havia accés restringit a les sales d’estudi, només per a la comunitat UPV, amb préstec del lloc d’estudi i sense accés a les col·leccions i les prestatgeries, calia fer reserva prèvia a Polibuscdor i PoliCita.
 • De maig a octubre 2021:
  • Es va continuar amb l’accés restringit però ja no era necessari el préstec dels llocs d’estudi ja que continuaven les mesures d’aforament reduït.
  • L’horari es va ampliar obrint a juny fins les 24:00h.
 • D’octubre fins a desembre 2021:
  • A partir d’octubre es va tornar al lliure accés tant a les sales com a la col·lecció, es va posar fi a la quarentena de les devolucions, i es millorà l’horari de la biblioteca obrint tots els caps de setmana.
  • Les cabines d’estudi continuaren tancades per mesures de seguretat COVID

De la infografia, es pot destacar:

 • El préstec és un dels serveis més afectats per la pandèmia i el seus confinaments.
 • Malgrat els mesos d’accés restringit a la Biblioteca, s’han recuperat molt les visites gràcies també a l’obertura dels caps de setmana i els horaris extraordinaris.
 • S’han pogut continuar amb quasi normalitat les sessions de formació presencials o per la plataforma Teams.
 • La web, el blog o les xarxes socials són eines fonamentals per a la difusió de notícies i novetats.
 • La col·lecció ha augmentat en quasi 1000 documents entre monografies, pel·lícules o fascicles de revista, a més dels nous TFG/TFM del Campus de Gandia que s’han incorporat Riunet previa revisió de metadades..