El Dia Mundial del Medi Ambient 2023 ens recorda que tota acció que prenga la ciutadania contra la contaminació per plàstics suma al moviment mundial. Aquestes accions ciutadanes impulsen a governs i empreses a implementar mesures concretes enfront de la contaminació plàstica.

És hora d’accelerar l’acció i la transició cap a una economia circular.

És hora d’aconseguir un món #SenseContaminacióPerPlàstics.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Des de la Biblioteca Campus Gandia CRAI hem realitzat una selecció de recursos d’informació científica de qualitat al voltant de la temàtica principal del Dia del Medi Ambient 2023, la contaminació per plàstic, els quals us poden servir de guia en el procés de cerca d’informació de la vostra investigació.

En primer lloc i abans de començar, és important dissenyar una correcta estratègia de cerca:  triar les paraules clau adients i delimitar els àmbits: geogràfics, cronològics, etc.

Important: Per a accedir a alguns dels recursos des de fora de la UPV, és necessari connectar-se a través d’una VPN

Llibres electrònics per temàtica

Per a realitzar una primera aproximació a aquest tema, des de la Biblioteca Campus Gandia CRAI proposem realitzar una cerca en la col·lecció de llibres electrònics disponibles en Polibuscador basat en alguna d’aquestes temàtiques:

PLASTIC POLLUTION

Contaminació per plàstic

Cerca de llibres-e

OCEAN POLLUTION

BIOPLASTIC

Biopolímers. Plàstics biodegradables

Cerca de llibres-e

PLASTIC RECYCLING

Gestió i reciclatge de residus plàstics

Cerca de llibres-e

PLASTIC PACKAGING

Envasos de plàstic

Cerca de llibres-e

MICROPLASTICS

Microplàstics

Cerca de llibres-e

Revistes electróniques

Les revistes electròniques especialitzades en la matèria d’investigació són una font d’informació científica, molt actualitzada i d’alta qualitat que permet fer un seguiment d’una temàtica.

Localitzar un article científic pertinent al nostre treball d’investigació (TFG, TFG, Tesi, etc.) és un excel·lent punt de partida per a localitzar autors relevants, temàtiques al voltant d’una àrea concreta, últims avanços en el tema, i bibliografia professional relacionada.

Una forma ràpida de localitzar revistes electròniques és mitjançant el nostre cercador Polibuscador, o altres recursos com Sherpa-Romeo o Dialnet:

A Polibuscador, les revistes electròniques es poden buscar tant per la cerca principal (bàsica o avançada), com pel cercador de revistes del menú superior.

Si s’utilitza el cercador de revistes a més de les opcions de cerca per títol o ISSN, es poden localitzar títols per temàtica a través de la classificació per categoria i subcategoria

EXEMPLES DE CERQUES A POLIBUSCADOR

El recurs Sherpa – Romeo permet localitzar revistes i editorials especialitzades, agregades i presentades segons la seua política d’accés obert.

EXEMPLES DE CERQUES A SHERPA – ROMEO

Dialnet Plus, un dels més grans portals bibliogràfics del món, permet la localització de literatura científica hispana.

EXEMPLES DE CERQUES A DIALNET

Una altra opció és localitzar revistes especialitzades directament des de la plataforma de l’editor, com per exemple:

Springer, además de revistas permite la localización temática de artículos por disciplina y subdisciplina.

EXEMPLES DE CERQUES A SPRINGER

Science Direct permet la cerca de revistes i llibres per matèria (domain> subdomain)

EXEMPLES DE CERQUES A SCIENCE DIRECT

Wiley Online Library. La cerca per matèries (subject) es complementa amb àmplia col·lecció de submatèries (topics)

EXEMPLES DE CERQUES A WILEY ONLINE LIBRARY

Bases de dades

A Polibuscador, per a localitzar bases de dades temàtiques pertinents, es recomana utilitzar el cercador de bases de dades del menú superior, on es poden:

  • Introduir paraules clau a la capsa de cerca, o
  • Navegar per les diferents categories.
EXEMPLES DE CERQUES A BASES DE DADES A POLIBUSCADOR

TFG/TFM

Els microplàstics constitueixen un risc evident per al medi ambient i la salut humana. Els ambients marins són una de les àrees més impactades i entre elles les zones costaneres són les més contaminades. Sotmeses a la pressió demogràfica, el turisme, els ports, les dessaladores, el trànsit marítim i piscifactories.

La mar Mediterrània és objectiu comú en diversos treballs acadèmics, ja que en ell es genera una gran quantitat de fem marí i la seua característica de mar mig tancat fa que concentre grans nivells de contaminació.

Es presenten alguns TFG/TFM presentats al Campus de Gandia (EPSG Treballs Acadèmics) que tracten sobre l’estudi d’aquests microplàstics, localitzats en el nostre entorn marítim mediterrani de València i la Safor.

Obres de referència en Polibuscador

ODS

COL·LECCIÓ POLIBUSCADOR

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

COL·LECCIÓ POLIBUSCADOR

ACCIÓ PEL CLIMA

COL·LECCIÓ POLIBUSCADOR

VIDA SUBMARINA

Llibres de divulgació

En aquest apartat hem volgut oferir alguns dels títols que hi ha a les Biblioteques UPV i que, a mode de divulgació, més distret, intenten deixar veure aspectes teòrics al voltant dels microplàstics  i fer comprendre les peculiaritats d’aquesta amenaça per al planeta.

Què fer amb el fem que generem, reciclatge versus residu zero, la petjada de carboni, economia circular… són aspectes clau per a afrontar el canvi climàtic.

Aquesta selecció de materials es troba exposada en l’hall de la biblioteca i es pot consultar en tota la seua extensió en aquesta recopilació de Polibuscador.