L’ ONU ha proclamat aquest any 2022 com l’Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes, i reconèixer així, els problemes que tenen els ecosistemes de muntanya com hàbitats d’espècies úniques de flora i fauna, i fer palesa la necessitat d’adaptar les mesures de desenvolupament sostenible per a mitigar els efectes del canvi climatic en aquests territoris.

Aquesta proclamació està molt relacionada amb alguns àmbits d’estudi i investigació del Campus Gandia UPV. Àrees com biodiversitat, turisme de muntanya, sobrexplotació, deforestació, recursos hídrics de muntanya, ecosistemes muntanyencs, documentals de natura, etc. es tracten en la producció científica de l’alumnat i el personal investigador, com es pot veure en aquest post.

A continuació us proposem una selecció de recursos disponibles en la Biblioteca Campus Gandia CRAI i en la biblioteca digital al voltant d’aquesta temàtica.

El lema d’aquest any internacional està totalment relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment amb l’ODS 15, que inclou accions per a gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir en la degradació de la terra, frenar la perdua de la biodiversitat, etc, items tots que afecten als ecosistemes de muntanya.

Per a l’estudi d’aquest objectiu de desenvolupamente sostenible hi ha una selecció de materials relacionats i disponibles a les Biblioteques UPV en la subcol·lecció “ODS15: vida d’ecosistemes terrestres”, la qual s’ha ampliat amb nous llibres de divulgació, pel·lícules i documentals, monografies especialitzades etc.

Un dels organismes internacionals implicats en l’aplicació dels ODS és la Organització Mundial del Turisme (OMT), qui col·labora amb l’Agenda 2030 enfortint la capacitat del turisme com a sector que contribueix directa e indirectament en cadascun dels 17 ODS.

Relacionat amb l’ODS 15, la cura dels ecosistemes terrestres en totes les seues vessants esdevé fonamental per a incentivar un turisme de caràcter sostenible i mediambiental.

El recurs eLibrary de la UNWTO és d’obligada consulta per a obtindre dades i estadístiques de Turisme. Entre els últims recursos accesibles es pot destacar:

Turisme i Muntanya
Desenvolupament sostenible del Turisme

+ info

Biblioguia sobre UNWTO Elibrary

El Monitor ODS de la UPV és una ferramenta que visualitza les publicacions científiques de la universitat vinculades amb algun o diversos ODS, oferint així indicadors fiables per al mesurament del compromís de la UPV amb l’Agenda 2030.

De moment aquest monitor està llimitat als “articles científics”, els autors dels quals vinculen en el moment del depòsit en l’aplicació Senia amb els ODS tractats.

Així el monitor ODS permet la consulta d’articles disponibles a Riunet des de 2021 per cadascun dels ODS, com aquesta consulta a la producció científica UPV relacionada amb ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres.

TFG i TFM relacionats

En aquest apartat donem visibilitat a TFG i TFM depositats al repositori de la UPV Riunet i que tenen una relació directa amb el tema del post i a més pertanyen a diferents titulacions que s’estudien al Campus de Gandia UPV. Treballs realcionats amb sostenibilitat, amb la conservació dels espais naturals, amb la promoció i ús d’un turisme sostenible, etc.

Recomanacions de material de divulgació